На горе

Трудово право

КОДЕКС НА ТРУДА

1-КТ

Кодекс на труда

НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло

Наредба за безплатното работно и униформено облекло


НАРЕДБА № 3 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 1987 Г.
ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ

N3-MED-Preg

Наредба № 3 от 28 февруари 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

 

НАРЕДБА № 5 ОТ 20.02.1987 Г.
ЗА БОЛЕСТИТЕ, ПРИ КОИТО РАБОТНИЦИТЕ, БОЛЕДУВАЩИ ОТ ТЯХ, ИМАТ ОСОБЕНА ЗАКРИЛА СЪГЛАСНО ЧЛ. 333, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

N5-BOLESTI-ZAKRILA

 

Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда

 

 

НАРЕДБА № 6 ОТ 24 ЮЛИ 2006 Г.
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЛИЦА, НЕНАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ

N6-18 god

Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

 

НАРЕДБА № 7

ОТ 16 ЮНИ 1993 Г.

ЗА ВРЕДНИТЕ И ТЕЖКИТЕ РАБОТИ, ЗАБРАНЕНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОТ ЖЕНИ

N7-RABOTA ZHENI

Наредба № 7 от 16 юни 1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени

 

НАРЕДБА № 8

ОТ 22 ЮНИ 1987 Г.

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА, ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ

 

N8-MESTA TRUDOUSTR

Наредба № 8 от 22 юни 1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност

 

N8-MESTA TRUDOUSTR

НАРЕДБА № 11 ОТ 2 МАРТ 1987 Г.
ЗА СТАИТЕ ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА НА ЖЕНИТЕ И ЗА ПОЧИВКА НА БРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ

N11-STAYA ZHENI

Наредба № 11 от 2 март 1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени

 


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

N-Nam-RAB-VREME

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време

 

 
 
Powered by Phoca Download
close

Регистрирайте се, за да поддържаме връзка!

Чуйте за специални оферти и ексклузивни оферти от Портал ТМ и нашите партньори.

Проверете нашата Декларация за поверителност & Условия за ползване
Можете да се отпишете от имейл списък по всяко време