На горе

Трудово право

НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ

N-RAB-VREME-OTPUSKI

Наредба за работното време, почивките и отпуските

 

 

НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

N-RAB-ZAPLATA

Наредба за структурата и организацията на работната заплата

 

НАРЕДБА
 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ТРАНСПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ

N-RVREME-MPS

Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт

 

НАРЕДБА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

Наредба за трудоустрояване

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2005 Г.
за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

PMS_297-dop-zapl

Постановление № 297 на Министерския съвет от 28 декември 2005 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 2 от 2006 г., изм., бр. 68 от 2006 г.) Постановлението отменя разпоредби на нормативни актове  за допълнително трудово  възнаграждение за работа при вредни или при други специфични условия на труд въз основа на комплексна оценка на условията на труд, извършена по Наредбата за комплексно оценяване на условията на труд.

 

НАРЕДБА ЗА РАБОТАТА НА ЛИЦАТА, НЕНАВЪРШИЛИ 15-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Наредба за работата на лицата, ненавършили 15 годишна възраст

НАРЕДБА № РД-07-8 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ПО ЧЛ. 327, АЛ. 2 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА на Министерството на труда и социалната политика (обнародвана в ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г.)

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР
ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА - 2012

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
Какви обезщетения дължи работодател на своя служител при прекратяване на трудовото правоотношение?
 
 
Powered by Phoca Download
close

Регистрирайте се, за да поддържаме връзка!

Чуйте за специални оферти и ексклузивни оферти от Портал ТМ и нашите партньори.

Проверете нашата Декларация за поверителност & Условия за ползване
Можете да се отпишете от имейл списък по всяко време