На горе

Осигуряване

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Кодекс за социално осигуряване

 

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г.


ЗАКОН
за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.

DIF-VNOSKA 2010

Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2010


 ИНСТРУКЦИЯ № 13 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2000 Г.
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ

INSTR 13

Инструкция № 13 от 31 октомври  2000 г. на Националния осигурителен институт за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

 

НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ

 

KATEGORII TRUD

Наредба за категоризиране  на труда при пенсиониране

МЕТОДИКА
ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ВНОСКА ЗА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ

METODIKA

Методика за реда и начина на определяне размера на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест

 

Заповед № № РД-01-871 от 12 октомври 2009 г. (за коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности, за прилагане през 2010 г.), издадена от министъра на труда и социалната политика

KTT-2010

Заповед № № РД-01-871 от 12 октомври 2009 г.  (за коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности, за прилагане през 2010 г.), издадена от министъра на труда и социалната политика

 

НАРЕДБА № 8 ОТ 26 НОЕМВРИ 2007 Г.
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДИАГНОСТИКАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ ОТ ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"

N8-DIAG-PROF-BOL

Наредба № 8 от 26 ноември 2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд "Условия на труд"

 

НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА

NAR-MED-EXPER

Наредба за медицинската експертиза на работоспособността

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 16 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

Наредба за реда за съобщаване,  регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

 

 
 
Powered by Phoca Download
close

Регистрирайте се, за да поддържаме връзка!

Чуйте за специални оферти и ексклузивни оферти от Портал ТМ и нашите партньори.

Проверете нашата Декларация за поверителност & Условия за ползване
Можете да се отпишете от имейл списък по всяко време