На горе

Опасни вещества

ЗАКОН

ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ

Z-VRED- VESHTESTVA

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОЗАПОВЕД № РД-09-290 /2008

ZAP-09-290

Министерство на здравеопазването. Заповед № РД-09-290 от 9 юли 2008 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 2008 г.)  (За списък на активните вещества и подгрупите биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 и/или 3 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества)

НАРЕДБА ЗА ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ И УПОТРЕБА

N-ZABR-VESHTESTVA

Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба

 

 
 
Powered by Phoca Download
close

Регистрирайте се, за да поддържаме връзка!

Чуйте за специални оферти и ексклузивни оферти от Портал ТМ и нашите партньори.

Проверете нашата Декларация за поверителност & Условия за ползване
Можете да се отпишете от имейл списък по всяко време