Print this page
Нормативни документи

Нормативни документи

Предоставяме Ви за  ползване  нормативни документи, свързани с  трудови правоотношения и здравословни и безопасни условия на труд. Те обхващат както здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), така и пожарна безопасност (ПБ ). За улеснение при работа те условно са разделени в седем подгрупи, а внедрената системата Phoca Downlaud позволява лесно и удобно да ги изтеглите и запишете.

Документите са достъпни за изтегляне тук.

Използването на този сайт изисква приемане на нашите условия за ползване и декларация за поверителност.
Материалите в този сайт може да се възпроизвеждат, разпространяват, предават, кеширани или използва по друг начин само след позоваване на източника - www.trudova-medicina.com.

© 2016 Develop by Fast-Design.net