Print this page
Добри практики

Добри практики

В тази рубрика на портала се предоставя информация за добра практика в областта безопасност и здраве при работа.
Идеята е да се създаде възможност за обмен на полезна и вече доказала ефективността си в ежедневната работа добра  практика.
Споделенатаинформация за добра практика има за цел да подпомогне работодателите и работещите при определяне и прилагане на ефективни мерки за предотвратяване на увреждания и намаляване на рисковете на работното място. Убедени сме,че информацията ше благоприятства дейностите на работодателите, заинтересовани от осигуряване и подобряване на безопасността и здравето при работа.
Предоставяме методически бележки, статии, разработки или споделен опит.

Документите са достъпни тук.

Използването на този сайт изисква приемане на нашите условия за ползване и декларация за поверителност.
Материалите в този сайт може да се възпроизвеждат, разпространяват, предават, кеширани или използва по друг начин само след позоваване на източника - www.trudova-medicina.com.

© 2016 Develop by Fast-Design.net