Внимание
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 708

Портал 'Трудова медицина' - Displaying items by tag: добри практики

Добри практики

В тази рубрика на портала се предоставя информация за добра практика в областта безопасност и здраве при работа.
Идеята е да се създаде възможност за обмен на полезна и вече доказала ефективността си в ежедневната работа добра  практика.
Споделенатаинформация за добра практика има за цел да подпомогне работодателите и работещите при определяне и прилагане на ефективни мерки за предотвратяване на увреждания и намаляване на рисковете на работното място. Убедени сме,че информацията ше благоприятства дейностите на работодателите, заинтересовани от осигуряване и подобряване на безопасността и здравето при работа.
Предоставяме методически бележки, статии, разработки или споделен опит.

Документите са достъпни тук.

Начин на подаване на болнични за майчинство

Документи за майчинство

Начин на подаване на болнични за майчинство

Първи етап:

Издаване на болничен за бременност и раждане.

Издава се от гинекологът, който следи бременността, точно 45 дни преди термина за раждане. Трябва да си откриете лична банкова сметка, на която да ви се изплащат обезщетенията.

Документи:

Болничен за 45 дни

Декларация за откритата банкова сметка Приложение 7

Молба за отпуск от 135 дни – не се подава в НОИ, а остава в личното досие.(отбелязва се в графа 16.2 в декл.1)

Втори етап:

След рождането, болничното заведение издава болничен лист с датата на раждане за 42 дни

Документи:

Болничен за 42 дни

Еднократни помощи за раждане на дете:

Не забравяйте, че ви се полагат и еднократна помощ за раждане на дете. Трябва да имате акт да раждане от общината, в която е адресната регистрация на майката. Там се издава и удостоверение за семейно положение. Сумата се изплаща от службата по социално подпомагане пак по адресна регистрация на майката. Попълва се молба, прилагат се копия от личните карти и удостоверението за семейно положение на родителите и се дава акта за раждане на детето. Тази помощ може да потърсите до 3 години от раждането на детето.

Еднократните помощи за раждане на дете се изплащат само на български граждани. Изплащат се независимо от това дали майката е осигурена или не. Помощите се предоставят, за да подпомогнат финансово родителите на детето. Правото на тази помощ възниква с раждането на живо дете. Помощта се изплаща по реда на държавното обществено осигуряване, доколкото някой от родителите работи или се осигурява за всички осигурителни случаи. Помощта се изплаща на майката, а ако тя не работи - на бащата. Правото за получаване на еднократна помощ за раждане на дете възниква от момента на раждането на детето и се установява с оригинално удостоверение за раждане.

Трети етап:

След 42 дни от раждането / за остатъка от 135 дни / педиатърът на детето издава отново болничен, който трябва да е придружен с декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане Приложение 1.

Документи:

Болничен за остатъка от 135 дни /ако термина съвпада с датата на раждане болничния ще е за 48 дни /

Приложение 1 (код 2 от програмата за болнични на НОИ)

Четвърти етап:

След изтичането на 135 дни болничен, подавате молба при работодателя за 275 календарни дни отпуска, които той няма право да откаже. С тази молба, попълвате и молба декларация за изплащане на обезщетение за бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 дни отпуска до НОИ Приложение 2, прикрепяте копие от акта за раждане на детето и работодателят отново ги подава в НОИ.

Документи:

Приложение 2 (код 2 от програмата за болнични на НОИ)

Молба за отпуск за остатъка от 275 дни

Приложение 7 чл 45 за отпуск

Акт за раждане на детето подпечатан с печат на фирмата

Заповед за отпуск (в заповедта да пише чл.45 от наредбата за отпуските и чл.163 от КТ)

Пети етап:

След края на 410-дни имате право на отпуска до навършване на 2 годишна възраст на детето. Документите са отново молба до работодателя за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, молба до НОИ - Приложение 3 и копие от акта за раждане на детето подпечатан с печат на фирмата.

Може да започнете работа и да получавате 50% от майчинството си. Попълва се Приложение 4. Можете да го прехвърлите и на близък човек или да наемете детегледачка от Борсата по труда.

Документи:

Приложение 3 (код 2 от програмата за болнични на НОИ)

Молба за отпуск за отглеждане на дете до 2г

Акт за раждане на детето подпечатан с печат на фирмата (отбелязва се в графа 16.3 в декл.1)

Subscribe to this RSS feed
close

Регистрирайте се, за да поддържаме връзка!

Чуйте за специални оферти и ексклузивни оферти от Портал ТМ и нашите партньори.

Проверете нашата Декларация за поверителност & Условия за ползване
Можете да се отпишете от имейл списък по всяко време