Портал "Трудова медицина" е създаден в помощ на всички нуждаещи се от информация в областта на здравословните и безопасни условия на труд и трудовото право. Той се явява съвременна форма за електронна комуникация в областта на безопасност и здраве при работа:

  • Предоставя се  възможност на Работодателите  да оптимизират  дейностите при създаване на организация за безопост и здраве при работа.
  • Широкият спектър на предлаганата информация и  услуги в Е- портал създават предпоставки за удобство при работа, осигуряваща  безопасни условия на труд.
  • Обмяна на добри практики сред неограничена по брой аудитория.

Порталът има за цел да популяризира и насърчава изследвания относно рискови фактори за здравето и безопасността при работа, оценка и контрол на
риска за здравето, проблеми на трудово-медицинското обслужване на работещите; добри практики и политики за превенция на трудовите злополуки, професионалните и свързани с труда заболявания, промоция на здравето и работоспособността.

Нормативни документи

Партньори

Осъщестяваме нашата дейност в сътрудничество с екипи:

  • За Софтуерни услуги и решения - www.1001s.net;
  • За Уеб дизайн, изработване и поддържане на интернет сайтове - www.fast-design.net;
  • За регистрация на домейни и хостинг услуги и решения - www.more-host.net;
  • Службата по трудова медицина СТМ към Анимакс
  • За човешкия фактор в трудовата дейност - Анимакс ООД - www.animax-bg.com;
close

Регистрирайте се, за да поддържаме връзка!

Чуйте за специални оферти и ексклузивни оферти от Портал ТМ и нашите партньори.

Проверете нашата Декларация за поверителност & Условия за ползване
Можете да се отпишете от имейл списък по всяко време