Добри практики

Застраховка за риска „Трудова злополука”

Застраховка за риска „Трудова злополука”Работодателите са задължени да застраховат за риска „трудова злополука” работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Това се прилага за работещите в предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с…

Нощен труд

Нормалната продължителност на седмичното работно време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 35 часа. Нормалната продължителност на дневно работното време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 7 часа.Нощен е трудът, който се полага от 22.00 часа…

Професионални болести

  Разяснения по наредба за професионалните болестинормативният акт определя професионалната болест като заболяване, което е настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес върху организма. Също така за професионална болест ще може…

Начин на подаване на болнични за майчинство

Документи за майчинство Начин на подаване на болнични за майчинство Първи етап: Издаване на болничен за бременност и раждане. Издава се от гинекологът, който следи бременността, точно 45 дни преди термина за раждане. Трябва да си откриете лична банкова сметка,…

Какви документи са необходими при изгубена трудова книжка?

Възстановяването на изгубена трудова книжка се извършва от съответната Дирекция "Областна инспекция по труда" на основание чл. 350 от Кодекса на труда и чл. 7 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. За целта са необходими следните документи:1. Молба-декларация…
close

Регистрирайте се, за да поддържаме връзка!

Чуйте за специални оферти и ексклузивни оферти от Портал ТМ и нашите партньори.

Проверете нашата Декларация за поверителност & Условия за ползване
Можете да се отпишете от имейл списък по всяко време