Skip to main content

Нормативни документи

Предоставяме Ви за  ползване  нормативни документи, свързани с  трудови правоотношения и здравословни и безопасни условия на труд. Те обхващат както здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), така и пожарна безопасност (ПБ ). За улеснение при работа те условно са разделени в седем подгрупи, а внедрената системата Phoca Downlaud позволява лесно и удобно да ги изтеглите и запишете.

Документите са достъпни за изтегляне тук.

добри практики