Skip to main content

Контакти

Позиция:
Галина Стоименова
Адрес:
ул. " Ал. Стамболийски" 58

гр. Кюстендил
2500
България
Телефон:
(359) 886-414-854

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

За Портал 'Трудова медицина'

  • Порталът „ Трудова медицина” се явява съвременна форма за електронна комуникация в областта на безопасност и здраве при работа.
  • Предоставя се  възможност на Работодателя да оптимизира  дейностите при създаване на организация за безопост и здраве при работа.

.

За връзка със сайта - trudova-medicina.com

Широкият спектър на предлаганата информация и  услуги в Е- портал създават предпоставки за удобство при работа, осигуряваща  безопасни условия на труд.

За публикуване материали и реклами в сайта

Предоставена е възможност за обмяна на добри практики сред неограничена по брой аудитория, както и за Вашата реклама.

За връзка с нас ползвайте формата за контакти.