Skip to main content

Помагала по ПБ

Какво е пожарна безопасност - кратко описание

Това е материал, с който е желателно да се започнат дейностите по пожарна безопасност,

В него ще намерите отговори на всички въпроси, които Ви интересуват: накратко от определение за пожарна безопасност  до превантивна работа.

Пожарно досие

Какво е пожарно досие!?
Какво трябва да знаем за Наредба 8121з-647/1.10.2014 г.
От месец октомври 2014 година Наредба № Iз-2377 от 2011 г се замени с Наредба 8121з-647/1.10.2014 г. Тя е публикувана в брой 89 от 28 октомври 2014-а г.
Новата Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. се отнася за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

"Не си играй с огъня"

Практиката показва, че учителите насочват вниманието на учениците най – малко два пъти в учебната година – при провеждане на учебна евакуация – м. октомври и м. април. Практикуването на тренировки за пожар в училище е само една важна стъпка в пожарна безопасност
Също толкова важна е необходимостта да се дадат  на децата  съвети за пожарна безопасност , които се прилагат в училище , у дома и всички места, където и да отидат.

Особено полезно е провеждането на занимателни игри под наслов: „Не си играй с огъня“.
 На Вашето внимание предлагаме Наръчник по пожарна безопасност, разработен по проект   „Младежи по-силни от огъня” по Програма „Младежта в действие”.

Да пазим и научим заедно!

Какво означава да си спасител? Кой е спасител? Мога ли аз да бъда спасител? Как да намеря спасителя? Тава са само част от въпросите, на които ще намерите отговор в предложената презентация.

Ето защо Ви предлагаме:

Да научим заедно! Да работим заедно! Да опазим  нас и нашите близки!

Детска книжка "Ама, че жега"

В предлаганата дигитална книжка по интересен начин ще научите как пожарникаря Макс, малките герои Лила и Макс и главния пожарникар "побеждават" горския пожар и е спасен техния град и малките лисичета на Лила.

Наред с това в книжката е показано как всички трябва да пазим планетата Земя - нашия Дом.

Природни бедствия - презентация за най - малките

В предлаганата презентация ще намерите отговор на редица въпроси:
- как да се предпазим при наводнение, гръмотевични бури; силни ветрове и смерч.

А всички знаем, че колкото по рано започнем обучението, толкова по лесно постигаме резултати в превантивната ни работа.

Ето защо Ви предлагаме материал за работа в детската градина.

Природни бедствия - презентация за ученици от начален етап на обучение

В слайдовете на презентацията са представени  нагледно Правилата за поведение при опасности, като: наводнение; гръмотевични бури; силни ветрове и смерч

Природни бедствия - за ученици от основен етап на обучение

В презентацията ще намерите отговори на въпросите: Какво знаем за природните бедствия?. Как да се предпазим от тях?.  Как трябва да действаме при наводнение, горски пожари, бури; силни ветрове и смерч, мълния?

Правила за безопасност при пожар

Началото е поставено с огъня - приятел и враг на човека, а след това последователно се проследяват причините за пожар - кибрит, електроуреди, запалени огньове сред природата и др.
Посочва се кой ни помага - пожарникарите и лекарите. И накрая - правилата, които трябва да запомним.

Наводнение и порой

Презентацията е подготвена от Столична дирекция на ПБЗН.

След описанието какво е наводнение, са разграничени видовете наводнения, в зависимост от причините за тяхното пораждане
Изяснено е какво е порой.Посочен са кои са най- необходимите дейности, при непосредствена опасност, както и мерките за защита на населението.

Промишлени аварии

Изяснени са основни понятия, като:

авария, промишлена авария,

инцидент,

потенциално опасен обект,

индивидуални средства за защита, колективни средства за защита

Радиоактивно замърсяване

Разгледано е поведение и действия при радиоактивно замърсяване, защита и правила на поведениие

Книга на учителя - начален етап
Книга на учителя-прогимназиален етап

Методически разработки за защита при бедствия и аварии за ученици в прогимназиален етап на обучение

Съдържа: Защита при бедствия и авария; Пожарна безопасност и спасяване: Първа помощ.

Книга на учителя-гимназиален етап

Методически разработки за защита при бедствия и аварии за ученици в гимназиален етап на обучение
Съдържа: Защита при бедствия и авария; Пожарна безопасност и спасяване: Първа помощ.

Основни правила на действие и защита при обилни снеговалежи и ниски температури

В материала има отговори на въпроса:

Какво трябва да знаем предварително за снеговалежите, кои са най - важните правила?

Земетресение

Полезни указания за поведение преди, по и по време на земетресение

.Какво следва да съдържа Вашият комплект за първа помощ при бедствия

Семеен план за действия при земетресение.

Правила за поведение при земетресение на малки и големи деца

Правила за поведение при радиоактивно замърсяване

Правилата са насочени за осъществяване на превантивна работа с деца от детските градини и ученици от начален и прогимназиален етап

Правила за действие при наводнение
Инструкция за осигуряване на здраве и безопасност при работа на oтговорник ПБЗН

Настоящата инструкция е разработена на основание длъжностна характеристика и оценка на риска за длъжността и следните нормативни документи:

Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

Закон за защита при бедствия.

 
 
Powered by Phoca Download