Skip to main content

Защита срещу COVID-19

Как да пазим ръцете си здрави?

Необходимо е да знаем, че увредената кожа не може вече да се дезинфекцира правилно и поради това риска от предаване на инфекция се увеличава.

Предлагат се лесно изпълними съвети.

В  постера ще намерите отговор на въпроса: Кога и как да използваме крем за ръце?

Нека да запомним: Поддържането на ръцете здрави е важна част от добрата хигиена на ръцете и помага да се спре разпространението на инфекции.

Техника за хигиена на ръцете с дезинфектант на алкохолна основа

В осем последователни стъпки нагледно са показани действията на ръцете при използване на дезинфектант.

Общата продължителност е 20 - 30 секунди. Нека спазваме указанията, за да има ефективно действие на използвания дезинфектант.

Поставяне на лични предпазни средства

След като уточним кои лични предпазни средства ще ползваме (маска или респиратор; очила или щит; ръкавици) са посочени последователността на дейности при тяхното поставяне и след това при тяхното сваляне. Ето вижте ги:

Как да свалим ръкавиците безопасно?

Най - често ръкавиците се използват като лично предпазно средство. Стях се борави сравнително лесно и бързо се поставят (респективно свалят).
Предлагаме Ви да се запознаете със следните съвети за безопасно сваляне на ръкавиците и да се предпазим от излагане на замърсители.

Спавяне със стреса по време на епидемията от 2019-nGoV

Нормално е да се чувствате тъжни, стресирани, объркани, уплашени или ядосани по време на криза, която свързваме с извънредното положение, обявено от 13 март 2020 година, като ограничителни мерки в борбата срещу COVID-19.
Ето най-важното:
- разговори и поддържане на връзки с близки и приятели ( по телефон или електронна поща)
- здравословен начин на живот, когато сме си останали вкъщи
- не натрупваите отрицателни емоции и не търсете на помощ алкохола, цигарите или наркотици
- търсете само информация, с която ще получите необходимото за точно определяне на риска за Вас
- ограничете времето за получаване на информация, която Ви разстройва
- управлявайте емоциите, с помоща на неща, които в миналото Ви са помогнали да се справите с трудни моменти

Сборник нормативни актове и заповеди, свързани с пандемия COVID-19

Сборникът съдържа всички нормативни и поднормативни актове, решения, постановения, заповеди и други документи, издавани от официални органи на Република България, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с решение от 13.03.2020г. на Народното събрание извънредно положение. Общо включени нормативни актове - 91.

Информационен бюлетин

През януари 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви взрива на новото заболяване за спешна ситуация за общественото здраве с международно значение. СЗО заяви, че има сериозна опасност коронавирусът от 2019 г. (COVID-19) да се разпространи след Китай и в други страни по света.
СЗО и властите, отговорни за здравеопазването във всички страни по света предприемат мерки за ограничаване на взрива от COVID-19. Тези мерки, обаче, не могат да гарантират успех. Цялото общество, включително и училищата и работодателите, трябва да участват активно, ако искаме мерките да постигнат резултати.
Ето затова предлагаме материали ( примерни) за осигуряване на здраве и безопасност при работа в условия на пандемична обстановка от биологичен агент.
В него ще намерите инструкции, мерки, програми и др., подходящи за детски градини и училища.

„Моят герой си ти" – или как децата могат да се борят с COVID-19.

„Моят герой си ти“ е книга, написана за децата по целия свят, засегнати от пандемията от COVID-19.

Във връзка с разпространението на COVID-19 и въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, СЗО и УНИЦЕФ преведоха и адаптираха на български език материали за деца и родители под наслов: „Родителството в условията на COVID-19“ и книжката „Моят герой си ти" или  как децата могат да се борят с COVID-19.

 
 
Powered by Phoca Download