Skip to main content

Безопасност и здраве

ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ И НОРМИ В ОБЛАСТТА НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ И НОРМИ В ОБЛАСТТА НА   БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА 2014-2020

Стратегия за безопасност и здраве при работа (БЗР) 2008-2012 година

НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТР

Република България. МТСП. Стратегия за безопасност и здраве при работа (БЗР) 2008-2012 година

НАРЕДБАРД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА. ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ. НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

наредбаРД 07-2

Подобряване на качеството и на производителността на труда: стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г.

Подобряване на качеството и на производителността на труда: стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г.

ЗАКОН за инспектиране на труда

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

ЗАКОН ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРУДА

Закон за инспектирането на труда

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

НАРЕДБА № Н-7 ОТ 12 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВОДОЛАЗНА И ДРУГА ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ

Закон за здравето

Наредба № 1 от 23 март 2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд “Условия на труд”

НАРЕДБА № 1 ОТ 10 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОКАРИ И МОТОКАРИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

 
 
Powered by Phoca Download