Skip to main content

Планове и правилници

Примерен правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Примерен П Р А В И Л Н И К за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Примерен Правилник за вътрешен трудов ред в ЦДГ

Примерен Правилник за вътрешен трудов ред в ЦДГ
 
 
Powered by Phoca Download