Skip to main content

Трудово право

КОДЕКС НА ТРУДА

Кодекс на труда

НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло

Наредба за безплатното работно и униформено облекло


НАРЕДБА № 3 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 1987 Г.
ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ

Наредба № 3 от 28 февруари 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

 

НАРЕДБА № 5 ОТ 20.02.1987 Г.
ЗА БОЛЕСТИТЕ, ПРИ КОИТО РАБОТНИЦИТЕ, БОЛЕДУВАЩИ ОТ ТЯХ, ИМАТ ОСОБЕНА ЗАКРИЛА СЪГЛАСНО ЧЛ. 333, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

 

Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда

 

 

НАРЕДБА № 6 ОТ 24 ЮЛИ 2006 Г.
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЛИЦА, НЕНАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ

Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

 

НАРЕДБА № 7

ОТ 16 ЮНИ 1993 Г.

ЗА ВРЕДНИТЕ И ТЕЖКИТЕ РАБОТИ, ЗАБРАНЕНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОТ ЖЕНИ

Наредба № 7 от 16 юни 1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени

 

НАРЕДБА № 8

ОТ 22 ЮНИ 1987 Г.

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА, ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ

 

Наредба № 8 от 22 юни 1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност

 

N8-MESTA TRUDOUSTR

НАРЕДБА № 11 ОТ 2 МАРТ 1987 Г.
ЗА СТАИТЕ ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА НА ЖЕНИТЕ И ЗА ПОЧИВКА НА БРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ

Наредба № 11 от 2 март 1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени

 


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време

 

 
 
Powered by Phoca Download