Skip to main content

Осигуряване

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Кодекс за социално осигуряване

 

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г.


ЗАКОН
за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.

Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2010


 ИНСТРУКЦИЯ № 13 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2000 Г.
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ

Инструкция № 13 от 31 октомври  2000 г. на Националния осигурителен институт за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

 

НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ

 

Наредба за категоризиране  на труда при пенсиониране

МЕТОДИКА
ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ВНОСКА ЗА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ

Методика за реда и начина на определяне размера на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест

 

Заповед № № РД-01-871 от 12 октомври 2009 г. (за коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности, за прилагане през 2010 г.), издадена от министъра на труда и социалната политика

Заповед № № РД-01-871 от 12 октомври 2009 г.  (за коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности, за прилагане през 2010 г.), издадена от министъра на труда и социалната политика

 

НАРЕДБА № 8 ОТ 26 НОЕМВРИ 2007 Г.
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДИАГНОСТИКАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ ОТ ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"

Наредба № 8 от 26 ноември 2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд "Условия на труд"

 

НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА

Наредба за медицинската експертиза на работоспособността

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 16 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

Наредба за реда за съобщаване,  регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

 

 
 
Powered by Phoca Download