Skip to main content

Потребители

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Закон за защита на потребителите

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ ПАЗАРА, ИЗЗЕМВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ОПАСНИ СТОКИ И ЗА РЕДА ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В СЛУЧАИТЕ НА ИЗЗЕМВАНЕ НА ОПАСНИ СТОКИ

Наредба за условията и реда за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за потребителите, и за реда за осъществяване на сътрудничество между производителите, дистрибуторите, лицата, предоставящи услуги, и контролните органи

 

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИ И УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ РИСК ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, И ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ДИСТРИБУТОРИТЕ, ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГИ, И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ

Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки

 

Работни дни, официални празници, почивни и неработни дни за 2024 г.
 
 
Powered by Phoca Download