Skip to main content

Портал "Трудова медицина"

Портал "Трудова медицина" е създаден в помощ на всички нуждаещи се от информация в областта на здравословните и безопасни условия на труд, пожарна безопасност и трудовото право.

Порталът „ Трудова медицина” се явява съвременна форма за електронна комуникация в областта на безопасност и здраве при работа.

  • Предоставя се  възможност на Работодателите  да оптимизират  дейностите при създаване на организация за безопост и здраве при работа.
  • Широкият спектър на предлаганата информация и  услуги в Е- портал създават предпоставки за удобство при работа, осигуряваща  безопасни условия на труд.
  • Обмяна на добри практики сред неограничена по брой аудитория.

Осъщестяваме нашата дейност в сътрудничество с екипи:

  • За Софтуерни услуги и решения - www.1001s.net;
  • За Уеб дизайн, изработване и поддържане на интернет сайтове - www.fast-design.net;
  • За регистрация на домейни и хостинг услуги и решения - www.more-host.net;
  • Службата по трудова медицина - www.animax-bg.co
  • За човешкия фактор в трудовата дейност - www.animax-bg.com;

добри практики