Skip to main content

Материали за обучения

 Помагала по БЗР

Безопасност и здраве при работа или осигуряване на здравословни безопасни условия на труд
Безопасността и здравето при работа (БЗР) е един от основните акценти в съвременната социална политика на Република България. Осигурените здравословни и безопасни условия на труд създават необходимите предпоставки за ефективно използване на работната сила и успешното постигане на производствените и икономически цели на предприятието.
Създаването на добри условия на труд и оптимална безопасност трябва да бъдат една от първостепенните грижи на ръководството на предприятието, тъй като безопасността и здравето са основен аспект от неговите отговорности.
За да улесним Вашата работа по осигуряване на БЗР Ви предлагаме различни материали за обучение, а именно:

- номенклатура на знаците по безопасност;

- наръчник "Първа помощ"

- ръководства за оценка на риска и необходимата защита на работещите

- указания за оценка на рисковете, свързани с нервно-психичното натоварване при работа.

- брошури под наслов: Добрата работа е безопасна работа!

Помагала по ПБ

Пожарната безопасност (ПБ) е част от необходимостта за осигуряване на безопасност и здраве при работа (БЗР). Поради спецификата на същността на ПБ сме обособили отделен раздел от помагала за ПБ. В него ще намерите:

- наръчник по пожарна безопасност (ПБ)

- примерно съдържание на пожарно досие

- дигитални книжки за деца

- ръководство за работа с ученици в прогимназиален и гимназиален етап на образование (книга на учителя)

- презентации за природни бедствия

- материали за различни теми от превантивна работа с огъня

 

 
 
Powered by Phoca Download