Skip to main content

Помагала по БЗР

Номенклатура на знаците по безопасност

Номенклатура на знаците по безопасност
Предупредителни, забранителни, задължаващи и указателни знаци.
Можете да поръчате знаци за различно приложение и предназначение –
знаци за работни места, работни помещения, коридори, стълби,
конструкции, съоръжения - знаци лепенки (сткери), знаци табели тук: www.animax-bg.com.

Наръчник "Първа помощ"

Готовността да се окаже първа помощ е от изключителна важност при спасяването на живота, облекчаване на болката и предотвратяване на допълнителни наранявания или инфекции.
Оказването на първа помощ е задължение на всеки . Тя може да бъде оказана както на пострадал друг - взаимопомощ, така и всеки сам да си помогне в случай на необходимост - самопомощ.
За да сте готови да реагирате своевременно Ви предлагаме този „Наръчник за първа помощ".

Ръководство за риск от падане от височина - защита

Този материал е предназначен за ръководните и изпълнителските кадри ототрасъл “Строителство”.
Целта му е да се даде систематизирана информация за управление на риска за един изключително важен в строителството проблем – падане от височина. В тази връзка, чрез използване схемата за оценка на риска, са посочени основните дейности
и съоръжения криещи риск от падане, обстоятелствата, повишаващи този риск и примерни мерки за елиминирането или намаляването му.
Предложените мерки са насочени към избягване на най-често срещаните и значими нарушения установени в практиката.
Част от посочените по-долу мерки и технически решения са свързани с изискванията на нормативната уредба, а друга част се базират на добрата практика прилагана у нас и в чужбина.
Важно е да се отбележи, че мерките и решенията, преди да се приложат, е необходимо да бъдат съобразени с особенностите на конкретния обект.

Ръководство за оценка на риска в малки и средни предприятия - нервно-психично натоварване

Предназначението на тази брошура е да отговори на необходимостта за идентифициране и оценка на рисковете, свързани с нервно-психичното натоварване при работа.
Информацията е представена в следните раздели:

1. Основна информация
2. Идентифициране в предприятието
3. Организация на работата

Ръководство за оценка на риска в малки и средни предприятия - подхлъзване и падане от височина

Настоящата брошура е разработена,за да отговори на потребностите за оценка на риска от подхлъзване и падане на хора от височина.
Брошурата съдържа следните глави:

1. Основна информация за проблема “подхлъзване и падане от височина”

2. Въпросник за идентифициране на риска

3. Оценка на риска

4. Определяне на мерките

5. Приложение

Брошура: Координатор по безопасност и здраве при работа в строителството

Какво трябва да направим, за да стоим безопасно? - Ето отгора: Да определим координатор.

Виж подробности в брошурата

Брошура: Отвори и контури, работа на височина

В брошурата ще намерите отговори на редица въпроси, като:

- какви мерки за защита срещу падане от височина трябва да се вземат най - напред;

- как да обезопасим отворите срещу падане на хора

Брошура: Покривни работи

Добрата работа е безопасна работа!

На какво трябва да се обърне внимание при използване на предпазни колани срещу падане от височина

Брошура: Преносими стълби

Дадени са конкретни указания, относно:

- кога може да използваме преносима стълба;

- как трябва да се качваме и слизаме по стълби

Брошура: Електрически инструменти и удължители
Брошура: Челни товарачи, дъмпери и самосвали

Когато използваме механично товарене - какво трябва да прави водачът и какво трябва да съобразяваме при управление на челни товарачи, дъмпери, самосвали?

Брошура: Товаро-разтоварни работи

Лесно и безопасно товарене и разтоварване, но когато знаем:

Как се работи безопасно със сменяемите товарозахватни приспособления?

За какво трябва да следим по време на повдигане, местене и спускане на товарите

Брошура: Земни работи
Брошура: Подвижни скелета

В брошурата  ще намерите верните отговори на въпросите:
При местене на подвижно скеле има ли опасности и какви са те, както и как да се укрепи подвижното скеле преди започване на работа

Брошура: Стационарни скелета

Когато използваме стационарно скеле - какви са опасностите.

Какви дейности трябва да се предприемат, ако установим дефект по скелето.

А когато товарим скелето - какво трябва да предвидим за безопасна работа.

 
 
Powered by Phoca Download